نام كانال : کدپلاس
توضیحات : کدپلاس
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @cadplus
0
5
5

نام كانال : R҉O҉M҉A҉N҉
توضیحات : برترین رمان های ایرانی و خارجی
رمان های کاربری
به قلم نویسندگان برتر
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @ruman
0
6
6

نام كانال : فروغ فرخزاد
توضیحات : کانال فروغ فرخزاد و نویسندگان برجسته
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @forogh_farokhzad
0
3
3

نام كانال : TezaMinD
توضیحات : In harmony with peace, love ,sound and nature
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @tezamind
0
4
4

نام كانال : Architectureiran
توضیحات :
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @art3760
0
13
13

نام كانال : آنشرلی
توضیحات : پاییـز
می تواند
چله‌ی تابستان بیاید
درست پیشِ پای رفتنت ...
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @ansherlli
0
15
15

نام كانال : بارش های کودکانه باران
توضیحات : صدایی نیست که نپیچد... پیامی نیست که نرسد
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @baraesehkodakane
0
11
11

نام كانال : Cactaj
توضیحات : گلخانه کوچک ما
All images are taken with love...
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @cactaj99
0
14
14

نام كانال : سید مهدی ابوالقاسمی
توضیحات :
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @seyedmahdiabolghasemi
0
31
31


1
2
3
4
5
6

Language