نام كانال : Architectureiran
توضیحات :
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @art3760
0
4
4

نام كانال : آنشرلی
توضیحات : پاییـز
می تواند
چله‌ی تابستان بیاید
درست پیشِ پای رفتنت ...
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @ansherlli
0
6
6

نام كانال : بارش های کودکانه باران
توضیحات : صدایی نیست که نپیچد... پیامی نیست که نرسد
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @baraesehkodakane
0
2
2

نام كانال : Cactaj
توضیحات : گلخانه کوچک ما
All images are taken with love...
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @cactaj99
0
5
5

نام كانال : سید مهدی ابوالقاسمی
توضیحات :
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @seyedmahdiabolghasemi
0
22
22

نام كانال : شعرهای ارغوانی
توضیحات : تو بخوان
نغمه ی ناخوانده ی من...
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @arghavanie
0
28
28

نام كانال : آموزگاران
توضیحات : کانال علمی آموزشی آموزگاران
کانالی برای اساتید ، معلمان ، دانشجویان و والدین محترم
مطالب تربیتی آموزشی بروز
+ داستان صوتی
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @amozgaran
0
27
27

نام كانال : کانال مجمـع هنر و ادبیات آئینی افغانستان "مشڪات"
توضیحات : کانال مجمع هنر و ادبیات آئینی افغانستان(مشڪات)
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @meshkatmaafg
0
31
31

نام كانال : اندیشه ‌نویس
توضیحات : اندیشه ‌نویس
موضوع : ادبی / هنری
آیدی كانال : @andishenevis
0
28
28


1
2
3
4
5
6

Language