نام كانال : غـِ෴مِ෴کـِ෴دِِ෴ه
توضیحات : جدیدترین آهنگها
مفهومی ترین متنها
زیباترین عکس نوشته ها‍
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @ghamkade
0
12
12

نام كانال : غمگینستان
توضیحات : همیشہ سعے میڪُنیم بہٺریڹ ها رو براٺوڹ بذاریمـ
ڪانـال پر از پـست هاے ناب
عڪسنوشتہ
پروفایل هاے تیـڪہ دار
آهنگ ها و ویس هاے زیبا
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @faz_sangh1n
0
6
6

نام كانال : LoVE CliP
توضیحات :
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @loveclip
0
5
5

نام كانال : حـرـʘ͜͡یـــم عشـــʘ͜͡ـــق
توضیحات : افسونگر دلهای شکسته
تکست عاشقانه ️
عکس و کلیپ های جدید
صوت و موزیک های عاشق
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @shorttext1
0
5
5

نام كانال : سلام زندگی
توضیحات : سلام زندگی
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @iranartyou1
0
4
4

نام كانال : 'غـٰٖूمـٌٰٰٖ͜͡ـــزــ.ـٰٖ͜͡ـٰٖدٰٖهٰٖٖ
توضیحات : بهترین مطالب
متن هاے جدایے و دلتنگی
زیباترین عکس نوشته ها
جدیدترین اهنگ های بروز
زیباترین کلیپ های
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @ghamzade
0
6
6

نام كانال : مـــاه و مـــاهـی
توضیحات : خوب می‌دانم ...
حوض نقاشی‌ من، بی ‌ماهی ‌ است ...!
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @maho_mahii
0
2
2

نام كانال : عکس پروفایل
توضیحات : بهترین عکس پروفایلهای تلگرام
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @ax_love
0
3
3

نام كانال : ڪैـݪैبैैैैہ دैݪैټैݩैڴैے
توضیحات : بهترین مطالب
متن هاے جدایے و دلتنگی
زیباترین عکس نوشته ها
جدیدترین اهنگ های بروز
زیباترین کلیپ ها
موضوع : عاشقانه / غم
آیدی كانال : @kolbedeltangi
0
4
4


1
2
3
4
5
6
7

Language