نام كانال : ENGLISH CanDo
توضیحات : Learn English
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @englishcando
0
4
4

نام كانال : ASAR اثر
توضیحات : گپ و گفت درباره هنرهای تجسمی
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @faribaasar
0
4
4

نام كانال : آکادمی انسانیت
توضیحات : اگر واقعا به انسانیت اعتقاد دارین به کانال ما بپیوندین
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @academy_org
0
6
6

نام كانال : Bounce Back بانس بَک
توضیحات : برگشت به حال خوب و خوشحالی
و رسیدن به موفقیت بعد تمام اتفاقات بدی که افتاده بود
اون لحظه،لحظه شیرین بانس بک هست.
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @bounceback_ir
0
5
5

نام كانال : ناکجا آباد
توضیحات :
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @neverlandestan
0
9
9

نام كانال : BBC Learning English
توضیحات : This is the BBC Learning English Channel
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @bbc_learn_english
0
3
3

نام كانال : همه چی ایرانی!
توضیحات : به کانال خودتون خوش اومدین
این کانال واس همه ی ایرانی های عزیزه
اگه ایرانی هستی مطالب رو فروارد کن
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @everythingiranian
0
14
14

نام كانال : English Books
توضیحات : امکان دریافت فایلها از سایت اینترنتی ما
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @pdfenglish
1
9
10

نام كانال : British Council
توضیحات : This is the Official British Council Podcast Channel
موضوع : فرهنگی / آموزشی
آیدی كانال : @english_podcasts
0
6
6


1
2
3
4
5
6
21

Language